OSTOM OÜ
 on 2009.a asutatud, Eesti kapitalil põhinev metsandusega tegelev ettevõte. 
Meie peamiseks tegevusalaks on kasvava võsa ja metsa ost. 

OSTOM OÜ eesmärk on areneda suurimaks Läänemaal tegutsevaks metsandusega tegelevaks ettevõtteks. 
Soovime olla metsaomanikule usaldusväärseks partneriks tema metsas ning usaldusväärseks partneriks koostööpartneritele.

Ettevõttes töötavad kõrge kvalifikatsiooniga ja suurte kogemustega masinate operaatorid, mis tagab kiire ja kvaliteetse töö mistahes tingimustes.

OSTOM OÜ– Teie usaldusväärne partner Teie metsas!