Ostom OÜ
Ostom OÜteostatud harvendusraie
Ostom OÜ
Virnastatud võsa
Traktor võsa koondamas
Palgikoorem
Koormaga
Harvester palgimetsas
Giljotiin
3m materjali vedu
Koondatud 3m materjal
Kliendi soovil võtame kraavivõsast küttepuu välja
Giljotiiniga puhastatud alusmets sarapuu võsast
Ekskavaator objektile minemas