Teostame:

• Metsa raie –ja väljavedu 
• Puhastame giljotiiniga tee ja kraavi ääred võsast, raiume lepikuid jne. 
• Ekskavaatoritööd

Ostame:

• Kasvava metsa raieõigust 
• Kasvavat võsa 
• Metsakinnistuid 
• Metsamaterjali ja virnastatud võsa

Müüme:

• Metsamaterjali 
• Virnastatud võsa 
• 3m küttepuu